Polski       English     

Chcesz otrzymywać informacje o nowych technologiach, szkoleniach i wydarzeniach w CITT? Zapisz się!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach projektu działają animatorzy, zajmujący się identyfikowaniem potrzeb i problemów przedsiębiorców w zakresie innowacji oraz pomaganiem w ich rozwiązywaniu. Współpracują oni również ze środowiskiem nauki oraz administracji lokalnej i regionalnej.

 

Środowisko pracy animatorów:

Przedsiębiorstwa – bezpośredni kontakt z innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz poprzez izby przemysłowo-handlowe,

Przedsiębiorstwa – liderzy w regionie, laureaci konkursów związanych z innowacyjnością, klastry,

Uczelnie i jednostki naukowe - wszystkie w regionie,

Instytucje otoczenia biznesu – parki technologiczne, przemysłowe, naukowe, centra rozwoju, instytucje wsparcia: agencje rozwoju - wszystkie,
Samorządy, w szczególności Rady Gospodarcze.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi animatorami:


 

Michał FAFIŃSKI
Obszary technologiczne: technologie medyczne (ochrony zdrowia), nanotechnologie
i nanomateriały
tel. 669 004 783
michal.fafinski@polsl.pl
Obszar merytoryczny: Wymiana informacji oraz współpraca na lini biznes - nauka

subregion zachodni województwa śląskiego

Grzegorz STUDZIŃSKI
Obszary technologiczne: technologie dla ochrony środowiska, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy
tel. 669 001 712
grzegorz.studzinski@polsl.pl
Obszar merytoryczny: Rozwój nowych produktów, uruchomienie nowej produkcji.
subregion południowy województwa śląskiego

Piotr WIĄCEK
Obszary technologiczne: technologie informacyjne i telekomunikacyjne, transport
i infrastruktura transportowa
tel. 669 003 493
piotr.wiacek@polsl.pl
Obszar merytoryczny: Komunikacja marketingowa na rynkach przemysłowych
subregion północny województwa śląskiego

Jan WRÓBELSKI
Obszary technologiczne: technologie dla energetyki i górnictwa, produkcja
i przetwarzanie materiałów
tel. 669 005 219
jan.wrobelski@polsl.pl
Obszar merytoryczny: Finansowanie innowacji
subregion centralny województwa śląskiego

 

 


Biuro projektu:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Śląska
ul. Jagiellońska 38A, 41-800 Zabrze
Tel: 32 278 75 23, Fax: 32 278 75 11
e-mail: citt-ris@polsl.pl.pl
www.efs.gov.pl
www.slaskie.pl